Slanje u toku...

SPARKASSE Leasing
O nama Traži

Dokumentacija za fizička lica

Potrebna dokumentacija

 • Posljednje tri platne liste
 • Izvod iz banke za protekla tri mjeseca
 • Potvrda poslodavca o stalnom zaposlenju
 • Dokaz o dodatnim primanjima ukoliko ista ostvarujete
 • Lična karta
 • CIPS ne stariji od 6 mjeseci
 • Popunjen i u firmi zaposlenja ovjeren Zahtjev za leasing za fizička lica[ FBIH ] | [ RS ]
 • Potpisan Informacioni list za fizička lica

Dokumentacija za pravna lica

Potrebna dokumentacija

 • Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, statistički aneks godišnjeg računovodstvenog
  izvještaja)za posljednje tri godine i aktualni polugodišnji izvještaj
 • Rješenje o registraciji poslovnog subjekta ne starije od 3 mjeseca
 • Rješenje o ID i PDV broju.
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta kod Federalnog
 • zavoda za statistiku.
 • Kopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka.
 • Kopije ličnih karti ovlaštenih potpisnika i potvrde o mjestu prebivališta ne starije od 6 mjeseci
 • Popunjen i ovjeren obrazac “Zahtjev za odobrenje leasinga za pravna lica”.
 • Potpisan i ovjeren Informacioni list za pravna lica

Dokumentacija za obrtnike

Potrebna dokumentacija

 • Razrez poreza za posljednje 3 godine.
 • Rješenje o radu, Rješenje o ID i PDV broju.
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta kod Federalnog
 • zavoda za statistiku.
 • Kopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka.
 • Kopija lične karte vlasnika i potvrde o mjestu prebivališta ne starije od 6 mjeseci
 • Popunjen i ovjeren obrazac Zahtjev za odobrenje leasinga za pravna lica.
 • Potpisan i ovjeren informacioni list

Opšti uslovi

 • OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O FINANSIJSKOM LEASINGU ZA FIZIČKA LICA (FBiH) – preuzmi
 • OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU ZA FIZIČKA LICA (RS) – preuzmi
 • OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O FINANSIJSKOM LEASINGU ZA PRAVNA LICA (FBiH) – preuzmi
 • OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O FINANSIJSKOM LEASINGU ZA PRAVNA LICA (RS) – preuzmi
 • OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU ZA PRAVNA LICA (FBIH) – preuzmi
 • OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU ZA PRAVNA LICA (RS) – preuzmi
 • OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O OPERATIVNOM LEASINGU ZA FIZIČKA LICA (FBIH) – preuzmi