Slanje u toku...

SPARKASSE Leasing
O nama Traži

S-premium d.o.o. Sarajevo je u 100% vlasništvu Sparkasse leasinga doo Sarajevo, a posluje od 2010 godine, te obavlja brokerske( posredničke) poslove u osiguranju. Preuzima brigu i odgovornost za sve detalje programa osiguranja, uz odlično poznavanje lokalnog tržišta, nudi optimalna rješenja za sve potrebe klijenata na području BIH.

S-premium d.o.o. Sarajevo surađuje sa svim osiguravajućim društvima na lokalnom tržištu. Postupa samostalno i neovisno, na način da isključivo zastupa interese svojih klijenata te garantuje profesionalnost i kvalitetu.

Pošaljite svoj upit za osiguranje nakon čega će vam biti dostavljene
3 najpovoljnije ponude.
pošaljite upit za osiguranje

Osiguranja sa kojima imamo potpisane Ugovore

Kroz individualni pristup nudimo vam:

1.

analizu tržišta i mogućnost odabira najpovoljnijeg osiguratelja

2.

pregled postojećih polica osiguranja i usklađivanje sa stvarnim potrebama

3.

pružanje stručne pomoći u trenutku nastanka osiguranog slučaja, radi brže i odgovarajuće naknade štete

4.

snosi odgovornost za preuzete poslove posredovanja u osiguravanju

5.

omogućuje smanjenje troškova i administracije, čime štedite vrijeme i novac

Ovlaštenje za brokerske usluge u osiguranju

Potrebno je naglasiti da S- premium d.o.o. Sarajevo djeluje potpuno u skladu s ovlaštenjem za brokerske usluge u osiguranju, poštujući pri tome sve usmene i pisane instrukcije klijenata. Temeljem ovlaštenja za brokerske usluge u osiguranju S premium d.o.o. vam pruža uslugu koja je za vas besplatna.

Kontakt

Za dodatne informacije o usluzi posredovanja u osiguranju slobodno se obratite na:

Enida Brkanić

Direktor društva (prodaja)

enida.brkanic@s-premium.ba

+387 33 953 554

Segmedina Džananović

Štete i Naplata

segmedina.dzananovic@s-premium.ba

+387 33 953 554

Adisa Jašarević

Računovodstvo

adisa.jasarevic@s-premium.ba

+387 33 953 556