Slanje u toku...

SPARKASSE Leasing
O nama Traži

Odaberite vozilo

Odlučite li se za leasing, nakon odabira teretnog vozila prikupite potrebnu dokumentaciju i obratite nam se.

Ko može biti primatelj leasinga?

Pravna lica

Obrtnici

Modeli leasinga

Finansijski leasing

Finansijski leasing omogućava da nakon isteka ugovora postanete vlasnikom objekata leasinga. Davatelj leasinga je pravni vlasnik predmeta leasinga, a ekonomski vlasnik je primatelj leasinga.

Ugovor se zaključuje na razdoblje do maksimalno 84 mjeseca

primatelj leasinga evidentira i obračunava amortizaciju i kamatu kao troškove poslovanja

nakon potpisivanja ugovora primatelj leasinga uplaćuje ugovoreno učešće i trošak obrade ugovora

namijenjen je ponaprije onima koji su u sistemu PDV-a i ostvaruju pravo na povrat poreza

pogodan je za primatelje leasinga koji mogu ostavriti pravo na povrat kapitalnih ulaganja

primatelj leasinga uplatom posljednje leasing rare postaje vlasnik objekta leasinga

Operativni leasing

Operativni leasing omogućava korištenje predmeta leasinga i njegovu zamjenu za novi po isteku ugovora. Davatelj leasinga pravni je i ekonomski vlasnik predmeta leasinga.

ugovor se zaključuje na razdoblje do maksimalno 84 mjeseca

PDV se plaća mjesečno uz leasing ratu

nakon potpisivanja ugovora primatelj leasinga uplaćuje ugovorenu akontaciju/jamčevinu i jednokratnu naknadu

troškove prve registracije i police osiguranja može financirati davatelj leasinga i uključiti ih u mjesečni leasing obrok

namijenjen je pravnim i fizičkim osobama, posebno onima koji su u sistemu PDV-a i ostvaruju pravo na povrat poreza

leasing ugovor ne predviđa otkup

moguće je finansiranje uz ugovaranje ostatka vrijednosti

Postupak

1.

Odaberite vozilo kod dobavljača te zatražite ponudu koja mora sadržavati cijenu vozila do registracije.

2.

Prikupite potrebnu dokumentaciju, te je dostavite u Sparakasse leasingu.

Nakon provjere boniteta i odobrenje zahtjeva za leasing, primatelj leasinga dolazi na potpis ugovora u prostorije Sparkasse Leasing doo. Nakon toga potrebno je uplatiti trošak obrade ugovora i jamčevine/akontacije (ili učešće) te policu kasko osiguranja. Po uplati ugovorenih obaveza ugovorena uplata prosljeđuje se dobavljaču.

3.

Dobavljač direktno isporučuje vozilo primatelju leasinga

Primatelj leasinga potpisuje zapisnik o primporedaji vozila te ga preuzima i obavlja registraciju.

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja

Osiguranje predmeta leasinga

Predmet leasinga treba biti osiguran adekvatnim policama osiguranja za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Instrumenti osiguranja plaćanja

Instrumenti osiguranja plaćanja određuju se za svaki pojedinačni ugovor temeljem boniteta klijenta i specifičnosti posla.

Leasing online

Sparkasse leasing d.o.o omogućuje vam da brzo, transparentno i jednostavno započnete proces ugovaranja leasinga online,
a zatim ga zaključite kratkim posjetom poslovnici.

Kalkulator

Koristeći kalkulator, simulirajte kako može izgledati vaša otplata. Kalkulatorom nije moguće izračunati akcijske i posebne ponude.

Upit za dodatne informacije

Ako trebate detaljnije informacije ili želite zatražiti informativnu

Online zahtjev

Ispunite zahtjev, priložite potrebnu dokumentaciju i pošaljite na odobrenje. Online zahtjev dostupan je samo fizičkim licima.

Ugovor

Nakon odobrenja zahtjeva, ostaje vam samo posjetiti nas u poslovnici i potpisati ugovor o leasingu.