Slanje u toku...

SPARKASSE Leasing
O nama Traži

Odaberite mašinu i/ili opremu

Odlučite li se za leasing, nakon odabira mašine ili opreme prikupite potrebnu dokumentaciju i obratite nam se.

Ko može biti primatelj leasinga?

Pravna lica

Obrtnici

Koja oprema može biti objekt leasinga?

1.

računari i IT oprema, mrežna oprema, štampači

2.

oprema za printanje

3.

građevinske mašine i oprema

4.

proizvodni pogoni i mašine

5.

poljoprivredne mašine i oprema

6.

medicinska, stomatološka, laboratorijska oprema i drugo

7.

ostala oprema

Modeli leasinga

Finansijski leasing

Finansijski leasing omogućava da nakon isteka ugovora postanete vlasnikom objekata leasinga. Davatelj leasinga je pravni vlasnik predmeta leasinga, a ekonomski vlasnik je primatelj leasinga.

Ugovor se zaključuje na razdoblje do maksimalno 84 mjeseca

primatelj leasinga evidentira i obračunava amortizaciju i kamatu kao troškove poslovanja

nakon potpisivanja ugovora primatelj leasinga uplaćuje ugovoreno učešće i trošak obrade ugovora

namijenjen je ponaprije onima koji su u sistemu PDV-a i ostvaruju pravo na povrat poreza

pogodan je za primatelje leasinga koji mogu ostavriti pravo na povrat kapitalnih ulaganja

primatelj leasinga uplatom posljednje leasing rare postaje vlasnik objekta leasinga

Operativni leasing

Operativni leasing omogućava korištenje predmeta leasinga i njegovu zamjenu za novi po isteku ugovora. Davatelj leasinga pravni je i ekonomski vlasnik predmeta leasinga.

ugovor se zaključuje na razdoblje do maksimalno 84 mjeseca

PDV se plaća mjesečno uz leasing ratu

nakon potpisivanja ugovora primatelj leasinga uplaćuje ugovorenu akontaciju/jamčevinu i jednokratnu naknadu

troškove prve registracije i police osiguranja može financirati davatelj leasinga i uključiti ih u mjesečni leasing obrok

namijenjen je pravnim i fizičkim osobama, posebno onima koji su u sistemu PDV-a i ostvaruju pravo na povrat poreza

leasing ugovor ne predviđa otkup

moguće je finansiranje uz ugovaranje ostatka vrijednosti

Postupak

1.

Odaberite stroj ili opremu kod dobavljača te zatražite ponudu koja je naslovljena na “Potencijalnog primatelja leasinga” koja mora minimalno sadržavati sljedeće:

a) neto cijene

b) carine

c) ostalih zavisnih troškova

d) iznos PDV-a

e) priložene potrebne dokumentacije

2.

Prikupite potrebnu dokumentaciju te je dostavite u Sparkasse leasing.

Na temelju prikupljenje dokumentacije vrši se ocjena boniteta, a potencijalnom se primatelju leasinga dostavlja informativna ponuda s podacima o visini leasing rate, roku leasing ugovora, iznosu akontacije/jamčevine ili učešća, trošku obrade ugovora te ukupnom iznosu finansiranja.

3.

Nakon prihvaćanja leasing ponude od strane potencijalnog primatelja leasinga kreditni odbor donosi odluku o sklapanju Ugovora o leasingu.

4.

Slijedi potpis Ugovora o leasingu i deponiranje instrumenata osiguranja.

5.

Nakon uplate učešća odnosno akontacije/jamčevine te troška obrade slijedi preuzimanje stroja ili opreme i potpisivanje zapisnika o preuzimanju.

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja

Osiguranje objekta leasinga

Objekt leasinga treba biti osiguran adekvatnim policama
osiguranja za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Instrumenti osiguranja plaćanja

Instrumenti osiguranja plaćanja određuju se za svaki pojedinačni
ugovor temeljem boniteta klijenta i specifičnosti posla.

Leasing online

Sparkasse leasing d.o.o omogućuje vam da brzo, transparentno i jednostavno započnete proces ugovaranja leasinga online,
a zatim ga zaključite kratkim posjetom poslovnici.

Kalkulator

Koristeći kalkulator, simulirajte kako može izgledati vaša otplata. Kalkulatorom nije moguće izračunati akcijske i posebne ponude.

Upit za dodatne informacije

 Ako trebate detaljnije informacije ili želite zatražiti informativnu ponudu, ispunite upit.

Online zahtjev

Ispunite zahtjev, priložite potrebnu dokumentaciju i pošaljite na odobrenje. Online zahtjev dostupan je samo fizičkim licima.

Ugovor

Nakon odobrenja zahtjeva, ostaje vam samo posjetiti nas u poslovnici i potpisati ugovor o leasingu.