Slanje u toku...

SPARKASSE Leasing
O nama Traži

Primjer otplate leasinga na period od 5 godina

 • Model vozila
 • OPEL CORSA
 • Početno plaćanje
 • 7.239,21 KM
 • NKS
 • 3,99%
 • ELIN*
 • 22,02%
 • Cijena sa PDV-om
 • 23.985,48 KM
 • Iznos finansiranja
 • 21.586,93 KM
 • EKS
 • 5,52%
 • RATA
 • 333 KM

 • Model vozila
 • opel crossland
 • Početno plaćanje
 • 9.117,12 KM
 • NKS
 • 3,99%
 • ELIN*
 • 22,00%
 • Cijena sa PDV-om
 • 30.315,38 KM
 • Iznos finansiranja
 • 27.283,85 KM
 • EKS
 • 5,54%
 • RATA
 • 444 KM

 • Model vozila
 • opel crossland
 • Početno plaćanje
 • 9.539,76 KM
 • NKS
 • 3,99%
 • ELIN*
 • 20,93 %
 • Cijena sa PDV-om
 • 31.655,56 KM
 • Iznos finansiranja
 • 28.490,01 KM
 • EKS
 • 5,51 %
 • RATA
 • 444 KM

* Iznos mjesečne rate je informativnog karaktera u saradnji sa Sparkasse Leasing doo Sarajevo. Efektivna kamatna stopa sa PDV-om 5,54%(EKS sa PDV-om) u FBiH izračunata na bazi podataka iz tabele, te uključuje trošak svih rata za period 5 godina, trošak obrade ugovora, trošak registra zaloga i interkalarne kamate obračunate informativno za 30 dana. Efektivna stopa leasing naknade u RS-u (ELIN) 22,02% izračunata na bazi ponude, te uključuje trošak svih rata za period 5 godina, trošak obrade ugovora, trošak mjenica, trošak registra zaloga, trošak AO i kasko police za vozilo, trošak registracije vozila i trošak interkalarne kamate obračunate informativno za 30 dana. Na teret korisnika leasinga padaju svi troškovi koji se odnose na registraciju, osiguranje i korištenje predmeta leasinga za vrijeme trajanja ugovora o leasingu, kao i trošak mjenica. Nominalna kamatna stopa je promjenjiva i vezana je za šestomjesečni Euribor.