Uprava Uprava

Elma Hošo, Direktor

Elma Hošo rođena je 1969.godine u Goraždu. Ekonomski fakultet je završila u Sarajevu. Od 2005 god. posjeduje i licencu za zvanje certificiranog računovođe.
Profesionalnu karijeru započinje u financijskom sektoru, a u Sparkasse Leasing dolazi u novembru 2007.godine na mjesto Voditelja Odjela računovodstva i finansija, te je imenovana prokuristom društva.
U periodu juli 2008-decembar 2011 obnaša funkciju izvršnog direktora.
Od januara 2012 imenovana je za direktora društva a njene odgovornosti uključuju funkcije računovodstva, kontrolinga, informacionih tehnologija, naplate potraživanja, pravnih poslova, ljudskih resursa i upravljanja rizicima.

 

Nedim Milišić, Izvršni Direktor

Nedim Milišić je rođen 1982. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet u Sarajevu je završio 2005. godine, a zvanje Magistra ekonomskih nauka je stekao 2014. godine pod mentorstvom prof. dr. Kemala Kozarića. Svoju profesionalnu karijeru započinje 2005. godine u UPI Banci (kasnije Intesa Sanpaolo banka), a 2009. godine se pridružuje Sparkasse Banci gdje je, između ostalog, obavljao dužnost vršioca dužnosti Direktora Sektora sredstava i dužnost Direktora direkcije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. U februaru 2018. prelazi u Sparkasse Leasing na mjesto izvršnog direktora i člana Uprave. Njegove nadležnosti uključuju prodaju, marketing i podružnicu Banja Luka.